بستن

سیـــاسی

اجتمـــاعی

اقتصـــادی

اقتصادیمتفرقه

پیش‌بینی یک سایت امنیتی آمریکا از انتخابات 96 ایران

JamNewsImage20114981

استراتفور در این باره سه پیش‌بینی را انجام داده است: «با حمایت اصلاح‌طلبان و میانه‌روها، حسن روحانی رییس‌جمهوری ایران بار دیگر پیروز انتخابات خواهد بود و دومین دوره ریاست‌جمهوری خود را نیز طی خواهد کرد. با این وجود، مخالفان محافظه‌کار او تمام تقلای خود را خواهند کرد تا نامزدی که بتواند در درون اردوگاه سیاسی‌شان اتحاد ایجاد کند را بیابند. آنان تمام تلاش خود را برای باخت روحانی انجام خواهند داد. واقعیت آن است که فارغ از آن که چه فردی رییس‌جمهوری بعدی ایران باشد سیاست خارجی آن کشور ثابت باقی می‌ماند و با تغییر و تحول شگرفی مواجه نخواهد شد.»

ادامه...

اخبـــار خاورمیــــانه